Σαντορίνη λογότυπο
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΜΕΛΟΣ SANTORINI® WEB
Ελληνική σελίδα . .
ΑΡΧΗ
Δείτε:

Σαντορίνη / Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός τώρα

Το νησί της Σαντορίνης, ανήκει στη Μεσογειακή λεκάνη και κατά συνέπεια έχει τα χαρακτηριστικά Μεσογειακού κλίματος.

Κατά το φθινόπωρο και το χειμώνα (Σεπτέμβριος – Φεβρουάριος), η μέση θερμοκρασία είναι 12.5°C (54.5°F).

Σαντορίνη καιρός:
Κυκλάδες
ΑΡΧΙΚΗ
Σαντορίνη / Ο Καιρός Τώρα
SANTORINI WEB PORTAL // Copyright © 2004 Santorini® Web Services.
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσον, όλου ή μέρους, χωρίς έγγραφη άδεια.